poznan.pm

Reklama

Najnowsze artykuły:

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora przemysłowego w USA wyniósł 63,1 pkt w lipcu br. wobec 62,1 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospo ...

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 59,8 pkt w lipcu br. wobec 64,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodar ...

Warszawa, 23.07.2021 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 62,6 pkt w lipcu 2021 r. wobec 63,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specj ...

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 60,4 pkt w lipcu 2021 r. wobec 58,3 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczy ...

Wskaźnik PMI, pokazujący ożywienie gospodarki Niemiec, osiągnął w lipcu w tzw. szybkim odczycie największą wartość od prawie ćwierćwiecza, donosi Reuters.

Najnowszy przegląd koniunktury w przemyśle i usługach strefy euro ponownie „wygrały” Niemcy. Kluczową informacją z lipcowych PMI jest jednak presja inflacyjna.

Wczoraj poznaliśmy wyniki finansowe kilku ważnych spółek, pozytywnie zaskoczył Twitter, AT&T oraz Intel. Warto przyjrzeć się również odczytom PMI z Europy.

W trakcie czwartkowej sesji notowania FW20 nie zdołały wyraźnie pokonać lokalnego oporu na 2234 (górny zakres poniedziałkowej luki podażowej), co wyznaczyło sentyment dla sesji. Kurs wystartował prakt ...

Koniec lipca na rynkach finansowych upłynie pod znakiem danych o PKB na świecie oraz inflacji w Polsce. O polityce monetarnej decydowała będzie Rezerwa Federalna, zaś na GPW wreszcie rozkręci się sezo ...

Łagodzenie restrykcji wprowadzonych z powodu pandemii przełożyło się na największe ożywienie gospodarki strefy euro od 2000 roku, informuje Reuters ...

Polska gospodarka szybko się podnosi po pandemii, a ważnym motorem poprawy jest utrzymujące się ożywienie w przemyśle. Produkcja przemysłowa rośnie w niespotykanym dotąd tempie, notując od kilu ...

poznan.pm | Bitcoin | Bank

Copyright © 2021. All Rights Reserved.